Ulga na dziecko w 2019 roku-Ile zaoszczędzimy?

Ulga na dziecko, czyli inaczej ulga rodzinna jest ulgą podatkową, z której korzysta najwięcej podatników. Składając roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok można odliczyć stałe kwoty za wychowywanie jednego i więcej dzieci. Wysokość ulgi prorodzinnej, jak i warunki skorzystania z niej pozostają w 2019 niezmienne w stosunku do roku poprzedniego.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Wysokość ulgi na dziecko w danym roku podatkowym zależna jest od ego, ile dzieci pozostaje na wychowaniu rodzica bądź rodziców oraz przez jaki okres.

Ulga prorodzinna pozwala odliczyć kwotę odpowiednio:

 • w przypadku wychowywania jednego dziecka w danym roku podatkowym 1112,04 zł (po 92,67 zł za każdy miesiąc)
 • w przypadku wychowywania dwojga dzieci w danym roku podatkowym 2224,08 zł (po 92,67 zł za każdy miesiąc na jedno dziecko)
 • w przypadku wychowywania trójki dzieci 4224,12 zł (po 166,67 zł za każdy miesiąc na trzecie dziecko, czyli 2000,04 zł)
 • w przypadku wychowywania czwórki dzieci 6924,12 zł (po 225 zł za każdy miesiąc na czwarte dziecko, czyli 2700 zł)
 • w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika za kolejne dziecko dolicza się ulgę w wysokości 2700 zł.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Osoby uprawnione do skorzystania z ulgi na dziecko muszą spełniać kilka warunków, podobnie jak dzieci, nad którymi sprawują opiekę. Osoby, którym przysługuje ulga są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ze stawkami 18 proc. lub 32 proc. (wykorzystują formularz PIT-36 lub PIT-37) i jednocześnie są:

 • rodzicami bądź rodzicem, sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub dziećmi bądź
 • osobami uprawnionymi do opieki nad dzieckiem lub dziećmi z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej bądź
 • są opiekunami prawnymi dziecka, które u nich zamieszkiwało.

Dziecko musi być:

 • małoletnie
 • otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wtedy ulga przysługuje bez względu na wiek dziecka)
 • uczyć się lub studiować (do 25. roku życia) z warunkiem uzyskania dochodów nie wyższych niż 3089 zł.