Pożyczki dla zadłużonych – jakich informacji powinien spodziewać się konsument?

Pożyczki dla osób zadłużonych to produkt, który może pomóc wielu osobom utrzymać płynność finansową wobec problemów, jakimi dysponują. Instytucje pozabankowe starają się uatrakcyjnić swoje oferty i wybrać takie elementy, które przekonają konsumentów. Jeśli jednak dochodzi już do podpisania umowy, warto wiedzieć, jakie informacje muszą się w niej znaleźć.

Informacje w reklamach pożyczki dla zadłużonych

Biorąc pożyczkę dla zadłużonych w Krakowie czy innym mieście, warto zwrócić uwagę na zapis ustawy o kredycie konsumenckim, która ją określa. Artykuł 7 precyzuje informacje, jakie powinny znaleźć się w reklamie pożyczek pozabankowych:

 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
  1. stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
  2. całkowitą kwotę kredytu;
  3. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Dodatkowe informacje zawarte w umowie pożyczki

Jednak to nie jedyne zapisy tego artykułu. Ma on za zadanie chronić osoby, które mają zamiar wziąć pożyczkę dla zadłużonych w Krakowie w firmie „Gotówka Na Już” lub innym mieście na podstawie reklamy. Kredytodawca musi spełnić dodatkowe warunki i określić dodatkowe parametry całej umowy jasno i precyzyjnie:

 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy, w stosownych przypadkach, dodatkowo podaje konsumentowi:
  1. czas obowiązywania umowy;
  2. całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat;
  3. cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności.

Istota informowania o warunkach pożyczki dla zadłużonych

Po co taka prawnicza wiedza? By nie dać się oszukać, by jasno i precyzyjnie umieć czytać umowę i nie stać się ofiarą nieuczciwego działania firm pozabankowych. Warto wiedzieć, by korzystać tylko z dobrych ofert.