Pożyczka z gwarantem na dowód dla zadłużonych– czy można uzyskać bez nieruchomości?

Dla wielu osób, w szczególności zadłużonych pożyczka z poręczycielem oferowana przez instytucje pozabankowe jest jedyną możliwością uzyskania zobowiązania, które niezbędne jest do spłacenia zaległości czy pokrycia bieżących wydatków. Choć ilość formalności oraz cały proces nie są skomplikowane, to niezbędne jest, by zarówno wnioskujący, jak i poręczyciel spełniali stawiane przez firmy pożyczkowe warunki.

Pożyczka na dowód dla zadłużonych z gwarantem bez nieruchomości – kiedy i czy w ogóle?

Gwarant jest osobą, która za zadanie ma potwierdzić solidność pożyczkobiorcy. Poręczenie jest ogromnym zobowiązaniem, którego każdy podejmie się tylko wtedy, gdy ma pewność co do wiarygodności pożyczającego. Dlatego tak wiele instytucji w przypadku pożyczek długoterminowych na wysoką kwot wymaga, by oprócz pożyczkobiorcy, podpis złożył również poręczyciel. Dodatkowo gwarant jest również zabezpieczeniem w przypadku niesolidności klienta. Według Ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach1 liczba osób, które nie uregulowały zobowiązań w terminie na koniec 2018 roku wynosiła 2 777 376. Dla porównania w 2017 roku było ich mniej o blisko 100 tys. Nic więc dziwnego, że każda instytucja finansowa oferując swoje produkty szuka sposobu, by uniknąć strat finansowych.

Wymagania wobec gwaranta

Każda firma pożyczkowa ustala indywidualne zasady, na których przyznaje pożyczki na dowód dla zadłużonych z gwarantem. Do tych, które występują najczęściej, należą:

  • wiek od 18 do 75 lat

  • obywatelstwo polskie

  • posiadanie nieruchomości

  • wysokie dochody

  • dobra historia kredytowa.

Poręczyciel nie może być w stanie upadłości konsumenckiej, ani też nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.

A co jeśli poręczyciel nie ma nieruchomości?

Pożyczka na dowód dla zadłużonych z gwarantem bez nieruchomości również jest możliwa. Firmy pożyczkowe doskonale wiedzą, jak trudno jest znaleźć poręczyciela spełniającego aż tak trudne kryteria, dlatego dla wielu z nich równie ważne, co posiadanie własnej nieruchomości są wysokie dochody oraz dobra zdolność kredytowa.

1https://media.bik.pl/publikacje/att/1389910