Kredyt z poręczycielem dla zadłużonych i bezrobotnych online – kiedy spotka nas odmowa?

Warunki przyznawania kredytów z poręczycielem osobom zadłużonych i bezrobotnym są bardzo łagodne w przypadku firm pożyczkowych. Większość ofert dostosowana jest do sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, dlatego uzyskanie gotówki nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Mniejszy niż w bankach rygor nie oznacza jednak, że kredyt z poręczycielem zostanie przyznany każdemu, bez względu na stan zadłużenia, dochodów oraz sytuację finansową. Oto sytuację, w których nawet firma pożyczkowa odmówi.

Całkowity brak dochodów powodem odmowy

Kredyt z poręczycielem dla bezrobotnych i zadłużonych online, jak sama nazwa wskazuje, skierowana jest również do osób bez pracy. Należy jednak zauważyć, że brak pracy nie zawsze związany jest z brakiem dochodów. Wiele osób otrzymuje regularne wpływy z tytułu wynajmu mieszkania, świadczeń lub stypendium. W takiej sytuacji brak pracy wiąże się wyłącznie z brakiem umowy, ale nie z brakiem dochodów i to właśnie do takich klientów kierowana jest oferta. Osoby nie mające żadnych dochodów nie otrzymają kredytu z poręczycielem.

Niepomyślna weryfikacja podczas wnioskowania kredyt z poręczycielem dla bezrobotnych i zadłużonych online

Zaciągnięcie kredytu z poręczycielem online wiąże się z koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości. W tym celu stosuje się przelew weryfikacyjny na 1 gr lub 1 zł. Oczywiście są inne możliwości, takie jak czek GIRO lub specjalna strona, która po uzyskaniu dostępu do konta na podstawie historii sprawdza zdolność i tożsamość wnioskującego. Niewiele firm oferuje jednak taką możliwość, ponieważ najczęstszą metodą weryfikacji jest przelew. Osoby, które nie mogą wykonać przelewu lub wykonają go z innego konta nie przejdą weryfikacji i nie otrzymają pożyczki.

Zbyt duże zadłużenie

Według Ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach przeprowadzonego na zlecenie BIK średnia kwota zaległego zobowiązania przypadająca na jedną osobę to niemal 30 tys. zł. Natomiast rekordziści w tym badaniu posiadają nawet kilkadziesiąt milionów długu. Gdy zadłużenie jest zbyt wysokie w stosunku do osiąganych dochodów i firma pożyczkowa oceni, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić zobowiązania, rozpatrzy wniosek negatywnie.